Krąg biblijny

Spotykamy się w Kościele, aby rozważać Słowo Boże. Z wiarą chcemy pochylać się  nad tekstem Pisma Świętego pamiętając, że jest to tekst natchniony. Spotkania odbywają się w każdą 1 i 3 środę miesiąca o godzinie 17.00. Zapraszamy

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Wojciecha BM w Bulowicach, siedziba: Bulowice, Bielska 69.