I Komunia Święta

„Pewnego dnia
i Ja przyjmę Ciebie
w Komunii Świętej i wtedy
Panie Jezu
bardzo się zdziwisz, jak Ja
gorąco wierzę, że ten
zwykły opłatek, który widzę
to Jesteś naprawdę Ty
– prawdziwy Bóg.”


„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy Królestwo Boże” /Mk 10, 14/

 

Warunki dopuszczenia dziecka do Komunii Św.:

 

Warunkiem dopuszczenia dziecka do Wczesnej Komunii świętej jest postawa rodziców. Rodzice są pierwszymi katechetami swoich dzieci. Ich gorliwe praktyki religijne i autentyczne życie wiarą jest naturalnym środowiskiem, w którym rodzi się pragnienie dziecka, by tak jak rodzice przyjmować Jezusa do serca.

 

Zatem warunkiem jest:

  1. Prośba rodziców i zapewnienie o pogłębianiu religijnego wychowania dziecka;
    Gorliwe praktyki to: codzienna modlitwa, coniedzielna Msza święta, połączona z przyjęciem Komunii świętej, comiesięczna spowiedź święta.
  2. Zobowiązanie do uczestnictwa dziecka w katechezie;

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Wojciecha BM w Bulowicach, siedziba: Bulowice, Bielska 69.