Chrzest

Chrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych), który gładzi grzechy, daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca), czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

 

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: „nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19-20).

 

Warunki przyjęcia sakramentu Chrztu Św. :

 

 1. Sakrament Chrztu w Parafii św. Wojciecha udziela się w każdą III niedziele miesiąca podczas Mszy Św., o godzinie 11.00
 2. Przynajmniej kilka dni przed datą Chrztu Św. należy dokonać zgłoszenia dziecka w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
 3. Do zgłoszenia należy przynieść następujące dokumenty i informacje:
  – dowód osobisty jednego z rodziców;
  – akt urodzenia dziecka z USC;
  – oraz informacje dotyczące rodziców dziecka i rodziców chrzestnych:
  – personalia rodziców (zawód, miejsce zamieszkania, datę i miejsce ślubu ),
  – personalia rodziców chrzestnych (miejsce zamieszkania)
 4. Rodzice chrzestni powinni ukończyć 16 rok życia, być bierzmowani i przedłożyć zaświadczenie od Księdza Proboszcza własnej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Wojciecha BM w Bulowicach, siedziba: Bulowice, Bielska 69.