Spowiedź

        W sakramencie pokuty Bóg przebacza grzechy popełnione po Chrzcie Św. Sakrament ten jest nazywany także sakramentem nawrócenia, spowiedzią świętą oraz sakramentem pojednania.

 

        Sakrament pokuty ustanowił Pan Jezus w dniu Zmartwychwstania, gdy stanął wśród Apostołów w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świetego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane!” (J 20, 19-23)

 

Sakrament pokuty jest sprawowany codziennie, 15 min przed każdą Mszą św.

W Pierwsze Czwartki miesiąca w czasie Godziny Świętej

W Pierwsze Piątki od 6.15 do 6.45, od 16.30 do 18.00

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Wojciecha BM w Bulowicach, siedziba: Bulowice, Bielska 69.